KALITE VE YÖNETIM

Organizasyonların müşteri memnuniyetinin arttırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür. (ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,ISO 22000,ISO 10002)

Devamı


CE İŞARETİ

CE İşareti, malların serbest dolaşımını sağlamak için geliştirilen bir Uygunluk Değerlendirme ve İşaretleme Sistemidir. CE İşareti, Fransızca’da “Europenne Conformite” olarak ifade edilmekte olup, Avrupa’ya Uygunluk anlamına gelmektedir.


Devamı


MSDS Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Kimyasal maddelerinizin tehlike iletişiminde vazgeçilmez ve hukuki yükümlülüğünüz olan MSDS lerinizin, güncel mevzuatlara uyumlu düzenlenmesi, firmanızın ticari imajına da olumlu katkılar sağlayacaktır.Devamı


İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI SÖZLEŞME

İş Kanunu kapsamında az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinin ÇASGEM onaylı iş güvenliği uzmanları ile sözleşme yapması gerekmektedir. Cezai yaptırımlara maruz kalmamak ve detaylı bilgi almak için Aşan Danışmanlığı arayınız.


Devamı

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9000 Serisi Standartlar, uluslararası kalite yönetim sistemlerine yönelik gereksinimleri tanımlamak için ISO (International Organization for Standardization) tarafından geliştirilmiştir ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı; bir ürünün üretiminden ya da hizmet sunumundan, müşteriye ulaştığı yere kadar her süreçte müşterinin beklenti ve gereksinimlerini karşılayarak kaliteyi güvence altına alan, tüm bu süreçlerde müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir standarttır.

Devamı

ISO 22000 GIDA YÖNETİM SİSTEMİ

Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Standardını geliştirmiştir. Resmi adı ISO 22000Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri - Gıda Zincirinde Tüm Kuruluşlar İçin Şartlar, olan ISO 22000 uluslararası bir standarttır ve yiyecek, içecek sunumu (catering) ve paketleme firmaları dahil "tarladan sofraya" gıda zincirindeki tüm kuruluşları kapsayan bir Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin şartlarını tanımlar.

Devamı

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

OHSAS 18001, işyerinde meydana gelebilecek olası bir iş kazası riskini en aza indirgemek ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilgili asgari şartları ortaya koymak için geliştirilmiş bir sistemdir. OHSAS 18001, kuruluşun kendi risklerini kontrol etmesi ve performansını iyileştirmesini sağlamak amacıyla sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerine ilişkin koşulları tanımlayan uluslararası bir standarddır.

Devamı

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, her türlü üretim sektöründe, ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik bir yaklaşımdır.ISO 14001, bir şirketin çevresel performansının kontrol edilmesi ve geliştirilmesi oluşumunu yani sürecini tanımlayan uluslararası bir standarttır.

Devamı


TSE BELGELERİ

TSE Türk Standartları Enstitüsü nezdindeki tüm işlemleri yapmaya yetkili olan Aşan Danışmanlık, Ürün Belgelendirme, Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi, İmalata Yeterlilik Belgesi, Atık Taşıma Lisansı gibi bir çok alanda hizmet vermektedir. En kısa sürede ve anahtar teslimi bir danışmanlık istiyorsanız bizi arayınız.

Devamı


KOSGEB

KOSGEB küçük ve orta ölçekli işletmelerin piyasada ki payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, amacı ile envanterinde yani kosgeb’in veri tabanında bulunan işletmelere danışmanlık hizmet desteği sunmaktadır. Siz danışmanlık ve belgelendirmelerinizi alın, biz ödediğiniz ücretleri Kosgebden geri alalım.

Devamı